Header Graphic
 
 

TIR NEWYDD

 

Yn rhagedrych o'r godre,
fan hyn mae lwmpyn o le
ac mae mil o gamau m
ân
ar lwybrau alpau Wlpan.
Yn falwod, crwydrom filwaith
ramadeg annheg ein hiaith;
O hen wlad fy nhreigladau,
dryswch pur y bur hoff bau,
i'r gwas o du fas, na fu
wir obaith cyfathrebu.

Ymlaen at Gastell Pellach;
Mas o'r meithrin, fyddin fach!
Wedyn Uwch; naid anochel,
llathau maith i'r llaeth a mêl.
Cam wrth gam, awn at ein gôl,
ein hawen un barhaol;
ynghanol cwrs Maestroli,
i foddhau ein nwydau ni
am dir uwch, fe ymdrechwn
at y gwynfyd hyfryd hwn.

O'r meysydd i'r amhosib,
o'r dechrau i greigiau'r grib
heb adnabod anobaith,
cawn wledd yn nhirwedd ein hiaith.
Dyna Eden o danaf;
gweli'r aceri y caf;
o'r fan hyn, fy nyffryn i,
yr afon a'r pentrefi,
cynghanedd y carneddau;
heddwch pur y bur hoff bau.